Saturday, October 3, 2020

gweddïo


Tra bod rhai pobl gas yn mynegi eu gobaith yn gyhoeddus y bydd yr Arlywydd Trump yn marw o Goronafeirws, mae'r byd yn gweddïo drosto fo a'r Ddynes Gyntaf ar eu gwelliant cyflym. Efallai bod yn dda iddo fynd i'r ysbyty bellach oherwydd mai dyna'r unig fodd i atal rhag iddo weithio! Mae angen gorffwys arno fo. Ceith ail gychwyn yn gryfach ar ôl iddo wella, gydag imiwnedd naturiol yn erbyn y feirws.

No comments: