Saturday, October 24, 2020

braint


Mae'r Wenynen yn dal i gyhoeddi newyddion dychanol heb drugaredd. Yn ddiweddar, cafodd enwad fy eglwys i, sef Evangelical Free Church of America fraint o fod yn bwnc. Dw i ddim yn gwybod sut mae'r Wenynen yn gwybod mai caneuon Chris Tomlin ydy ffefryn ein harweinydd tîm addoli ni! Yn annhebyg i'r gweinidog yn y newyddion, fodd bynnag, mae ein gweinidog ni yn astudio'r Beibl drwy'r wythnos ar gyfer ei bregeth bob tro. Er gwybodaeth - does dim eglwys E. Free yn Moore, Oklahoma.

No comments: