Friday, October 2, 2020

dymuniadau gorau

Es i a'r gŵr at y swyddfa Weriniaethwyr yn y dref i dynnu llun gyda'r Arlywydd Trump! Roedd dwy ddynes glên yn gwarchod y lle, a chawson ni sgwrs bleserus sydyn gyda nhw.

Dymuniadau gorau i'r Arlywydd a Mrs. Trump sydd wedi hunan-ynysu yn ddiweddar. Gobeithio y cân nhw orffwys o'r diwedd yn ystod y cyfnod clo; mae'n hen bryd.

No comments: