Wednesday, October 14, 2020

sento


Aeth fy nhair merch yn Tokyo i sento am y tro cyntaf erioed, wedi goresgyn eu swildod, a chael amser braf. Bath cyhoeddus ydy sento a oedd ym mhob man yn Japan pan oeddwn i'n fach. (Roedd gan nifer o dai heb ystafell ymolchi pryd hynny.) Prin ydy sento yn ddiweddar, ond maen nhw yn dail i fodoli. Ar wahân i ymolchi, cewch chi ymlacio'n llwyr yn y dŵr poeth mewn twb enfawr. Yn annhebyg i onsen, maen nhw'n hawdd cyrraedd. 

No comments: