Monday, October 12, 2020

arolwgGofynnodd fy merch hynaf i'r teulu a fyddai'n well gynnon ni fyw mewn dinas neu gefn gwlad. Cafodd atebion diddorol ac amrywiol. Hi ac un o'i chwiorydd sydd yn hoffi byw mewn dinas fawr; mae ei brawd ifancaf a'i chwaer arall eisio cefn gwlad. Dw i'n hoffi tref fach wedi'i hamgylchynu gan natur. Ac felly bod yn ymddangos fy mod i'n byw mewn lle delfrydol i mi. 

No comments: