Wednesday, October 28, 2020

ymbarél coch

Mae tymor glaw byr ar Oklahoma ar hyn o bryd. Dw i ddim yn mynd am dro mewn glaw oherwydd diffyg esgidiau diddos. Wedi clywed y byddai hi'n bwrw'n drwm yn hwyrach, dyma benderfynu mynd tra oedd gen i gyfle, a chwiliais am ymbarél. Ces i fy synnu'n ffeindio un mawr coch na welais erioed gyda Collars and Cuffs, London ar yr handlen; mae'n rhaid perthyn i fy merch a oedd yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor flynyddoedd yn ôl. Mae'n fawr a pherffaith, ac roedd yn fy nghadw rhag y glaw man.

No comments: