Tuesday, March 1, 2022

pethau bychain

"Cadwch eich ffydd a’ch credo, a gwnewch y pethau bychain."

Gŵyl Dewi Sant hapus.

No comments: