Saturday, January 29, 2022

el zarapeEs i a'r gŵr i El Zarape am y tro cyntaf ers misoedd. Syniad call ein bod ni wedi cyrraedd cyn 5 o'r gloch oherwydd bod y lle wedi llenwi yn gyflym. Dwedodd y gweinydd fod y cogydd wedi methu fy archeb, ac wrthi'n coginio o'r newydd. Dim ond pum munud ychwanegol cymerodd. Roedd y cyw iâr gyda llysiau a chaws yn boeth braf. (Fedra i ddim clywed blas eto.)

No comments: