Tuesday, March 29, 2022

achub y goeden

Pan es i'n ôl at y goeden geirios i weld sut roedd hi'n mynd ymlaen, ces i sioc i ddarganfod bod gwinwydden barasitig wedi cael gafael ynddi'n dynn! Roedd tentaclau tenau fel gwifrau metel wedi torchi o gwmpas nifer o'r canghennau ifanc. Dyma'r gŵr yn torri'r dihiryn i lawr agos at y gwraidd i achub y goeden druan. Efallai ei bod hi'n ddiolchgar.

No comments: