Monday, March 14, 2022

y wenynen

Wedi i'r eira ddodi, mae'r Confoi yn ail-gychwyn gyrru o gwmpas y D.C. Tra fy mod i'n postio amdano bob dydd, roedd y Wenynen yn prysur fwrw ymlaen gyda'i herthyglau dychanol llym. Hon ydy gorau'r wythnos yn fy nhyb i.

"Wrth i'r rhyfel rhwng Rwsia a'r Wcráin ddwysau, mae bwytai ledled America bellach yn gofyn am brawf o gefnogaeth Wcráin i'r cwsmeriaid. Pan ofynnwyd a fyddai angen cardiau brechlyn hefyd, syllu'n wag a wnaeth y perchennog, a dweud, 'beth? dw i ddim yn siŵr am beth dych chi'n sôn amdano.' "

No comments: