Wednesday, March 23, 2022

ddim yn ildio


Cafodd y Wenynen ei chlou allan o Drydar yn ddiweddar oherwydd bod yr olaf yn mynnu ei bod hi wedi torri eu rheolau yn erbyn "ymddygiad atgas," sef barn nad ydyn nhw'n ei hoffi, tybiwn i. Dydy hi, fodd bynnag, ddim yn ildio i'r bygythiad. I'r gwrthwyneb, mae hi'n taro'n ôl yn ddi-ofn, a dal i bostio erthygl feiddgar (a doniol) ar ôl y llall. Dal ati, y Wenynen!

No comments: