Saturday, March 26, 2022

blodau ceirios cyntaf

Er bod y tywydd yn dal yn oeraidd, mae'r planhigion yn awyddus i fwrw ymlaen. Tra fy mod i'n cerdded y bore 'ma, gwelais y blodau ceirios cyntaf yn y gymdogaeth. Coeden ddinod fach wrth ochr stryd ydy hi, ond bydda i'n edrych ymlaen at ei gweld hi bob gwanwyn. Efallai mai ond fi sydd yn rhoi unrhyw sylw iddi. 

No comments: