Friday, March 25, 2022

y gweddill o'r henner lleuad

Oherwydd fy mod i'n deffro'n gynnar bob dydd, bydda i'n cael gweld y lleuad yn goleuo'r awyr tywyll cyn y wawr. Yr hanner lleuad oedd heddiw. Pan es i am dro yn y bore, roedd dyma'r gweddill ohoni yn yr awyr las ysgafn. 

No comments: