Wednesday, March 9, 2022

confoi - hoe fach

Ceith y Confoi hoe fach heddiw er diogelwch y gyrwyr oherwydd y tywydd drwg. Ond na all hynny ei rwystro.

Mae'n annog yr Americanwyr gwladgarol i ffonio eu Cynrychiolwyr Tŷ, a gofyn iddyn nhw am bleidleisio i ddod â’r pwerau brys i ben, neu fe gollan nhw eu pleidleisiau!

No comments: