Monday, March 7, 2022

confoi - jerico 2

Cylchodd y Confoi o gwmpas D.C. eto yn chwythu cyrn, unwaith heddiw heb fynd i mewn i ganol y ddinas. Aeth yn ôl i Hagerstown i noswylio. 

No comments: