Wednesday, March 2, 2022

hoe fach

Mae'r Confoi'n cael hoe fach heddiw. Bydd yn aros yn Monrovia, Indiana; bydd yna rali yn y nos. 

Ddydd Llun crasodd rhai plant o Cuba, Missouri 500 cinammon roll ar gyfer gyrwyr y Confoi. Dyma eu neges: "Dyma ein ffordd ni i ddweud diolch! Dan ni'n brwydro yn erbyn y mandad hwn o’r dechrau. Dan ni mor ddiolchgar am y cyfle i wneud rhywbeth i’r rhai ohonoch sydd yn mynd â'n brwydr ni at y Genedl ac at y  llywodraeth!"

No comments: