Friday, March 18, 2022

y salmau 37

Na fydd yn ddig wrth y rhai drygionus,
na chenfigennu wrth y rhai sy'n gwneud drwg.
Oherwydd fe wywant yn sydyn fel glaswellt,
a chrino fel glesni gwanwyn.
Ymddiried yn yr Arglwydd a gwna ddaioni....
Disgwyl yn dawel am yr Arglwydd,
aros yn amyneddgar amdano.

No comments: