Saturday, March 5, 2022

confoi - ar drothwy dc

Wedi teithio dros America am ddyddiau, mae Confoi'r Bobl wedi cyrraedd Hagerstown, Maryland. Cynhalier rali heno. Llu o gerbydau yn rhuo ar ffyrdd, gyda baneri gwladgarol yn chwifio; cefnogwyr brwdfrydedd wrth ochr y ffyrdd yn bloeddio'n angerddol - fe wnaeth hyn i gyd i mi grio.

No comments: