Wednesday, March 30, 2022

iogwrt cartref

Des i ar draws fideo am sut i wneud iogwrt cartref. Roedd yn syml dros ben. Y peth anosaf oedd cadw'r tymheredd yn gyson. Er dwedodd y dyn am beidio, roedd yn rhy oer yn y popty, ac felly roeddwn i'n ei dwymo bob hyn a hyn. Unwaith anghofiais ei ddiffodd, ac aeth y popty'n rhy boeth! Peth arall - llosgais y sosban tra oeddwn i'n twymo'r llefrith. Bydda i'n defnyddio microdon y tro nesaf. Dyma'r canlyniad beth bynnag. Mae ganddo flas ysgafn heb fod yn sur. Llwyddiant mawr!

No comments: