Monday, May 2, 2022

tangnefedd go iawn


Mae pawb eisiau a chwilio am dangnefedd. Ond dim ond un sydd yn medru rhoi'r tangnefedd go iawn, a gwahanol dros ben ydy'r tangnefedd hwn i un a roir gan y byd.

Dyma bregeth ardderchog gan Skip Heitzig.


No comments: