Tuesday, May 31, 2022

fy mam

Ymwelodd fy merch hynaf gyda'u chwiorydd â'u nain yn ei chartref henoed. Rhoddon nhw albwm llun o'r teulu fel anrheg ben-blwydd iddi. Albwm llun hynod o arbennig i ddathlu ei phen-blwydd arbennig (tipyn yn hwyr) ydy o. Roedd hi wrth ei bodd wrth gwrs. Ces i fy synnu ei bod hi'n edrych yn ifancach hyd yn oed. Anodd credu mai 100 oed ydy hi.

No comments: