Sunday, June 30, 2013

fenis 24 - vu compraGelwir yn vu compra gan y trigolion oherwydd mai dyna beth maen nhw'n ei ddweud wrth siaradwyr Eidaleg yn hytrach na vuoi comprare (ti isio prynu). Clywais yn aml, "you want to know how much this costs?" Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n dod o Senegal a Bangladesh, ac yn gwerthu bagiau brand ffug. Maen nhw'n agor eu "siopau" ar y llefydd strategol - ffyrdd, caeau a phontydd prysur yn gwaethygu'r tagfeydd. Maen nhw'n diflannu gyda eu nwyddau ar olwg yr heddlu ond dod yn ôl cyn gynted ag y bydd popeth yn iawn. Unwaith roedd rhaid i mi gerdded drwy grŵp sydd yn dal eu nwyddau yn y cysgod ac aros i'r heddlu fynd oddi ar Bont Scalzi. Bob dydd maen nhw'n gadael tomen o hen bapur newydd a ddefnyddiwyd fel stwffin ar eu hôl nhw ym mhob man. 

No comments: