Monday, April 28, 2014

acen rufain

Mae gan Alberto fideo sydyn newydd am acen wahanol, sef acen Rufain. Mae ganddo acen Brescia ei hun a dw i'n hen gyfarwydd â'r acen bleserus honno. Ac felly roedd yn ddiddorol clywed y cwpl o Rufain sydd yn swnio'n wahanol, ond dydy eu hacen nhw ddim yn hollol anghyfarwydd. Maen nhw'n siarad yn union fel Lucrezia! (Learn Italian with Lucrezia) Mae hi hefyd yn dod o Rufain. Dw i newydd sylweddoli fy mod i wedi bod yn siarad Eidaleg efo acen Rufain.

No comments: