Monday, April 21, 2014

werth yr ymdrech

Mae fy merch yn dal i deithio o gwmpas yr Eidal. Wedi aros yn Florence un neu ddau ddiwrnod, aeth yn sydyn i Cinque Terre. Dw i'n edmygu ei dewrder. Aeth i fyny Cromen Brunelleschi yn ogystal â Thŵr Giotto yn Florence. Dwedodd nad oedd yn anos na'r disgwyl, ond roedd yna gynifer o dwristiaid eraill a oedd eisiau gwneud yr un peth fel roedd hi'n gorfod aros am ryw dair awr cyn cychwyn i fyny. Aros a wnaeth fodd bynnag a doedd dim edifar ganddi hi oherwydd yr olwg a gafodd oddi ar ben y gromen.

No comments: