Saturday, April 5, 2014

you tube arall

Yn ogystal ag Alberto a Lucrazia, dw i'n dilyn sianel You Tube Sgrammaticando (dw i ddim yn gwybod enw'r awdures) ers wythnosau. Dw i'n ddiolchgar iawn wrthyn nhw am eu hymdrech i helpu dysgwyr yr Eidaleg. Mae'n wych cael clywed Eidalwyr brodorol yn siarad yn naturiol ac yn glir (a digon araf.) Mae'n anodd iawn cael hyd i glipiau sydd ddim yn rhy syml na rhy anodd er bod yna gannoedd o ddeunyddiau ar gael ar y we. 

No comments: