Friday, April 25, 2014

ffrangeg? 2

Mae yna nifer mawr o ddeunyddiau ar gael yn rhad ac am ddim ar You Tube. Dw i wedi sylweddoli nid gan bob athro acen braf. Fy ffefryn ydy Vincent o Imagiers (Learn French with Vincent.) Mae ganddo acen anhygoel o hardd ac mae o'n medru esbonio pethau'n dda iawn. Dw i'n gwneud gwers neu ddau bob dydd. Y broblem ydy bydda i'n anghofio popeth erbyn diwedd y diwrnod! Hoffwn i ddefnyddio Français Authentique (ffefryn Alberto) rywdro. Mae'n rhy anodd i mi rŵan oherwydd bod popeth yn Ffrangeg.

No comments: