Tuesday, April 8, 2014

hanami yn norman

Mae'r gwanwyn yn hwyr yn cyrraedd eleni. Dw i'n mwynhau gweld blodau ceirios wrth yrru drwy'r dref y dyddiau hyn. Dwedodd fy merch hynaf yn Norman ei bod hi a'i gŵr yn cael hanami o dan eu coeden geirios sydd yn llawn o flodau hardd. Plannon nhw hi ryw flynyddoedd yn ôl ac mae hi'n tyfu'n goeden gref sydd yn dwyn blodau bob gwanwyn. Mae hi'n sefyll wrth y palmant, ac felly roedd y picnic sydyn yn cael ei weld gan bawb.

No comments: