Wednesday, April 23, 2014

chwynnu

Wedi glaw sydyn ddoe roedd y pridd yn yr ardd yn feddal y bore 'ma; amser chwynnu! Mae'n gas gen i weithio yn yr ardd ond roeddwn i'n ymwybodol o'r chwyn a oedd yn tyfu yng ngwely iris ac yn gwybod beth fyddai'n digwydd os byddwn i'n oedi'r gwaith. Roeddwn i wrthi am ond hanner awr yn awyr oeraidd. Dw i'n meddwl bod yna fwy o goesynnau nag arfer ac maen nhw'n edrych yn hapus rŵan! Edrycha' i ymlaen at weld y blodau.

No comments: