Friday, April 4, 2014

eli gwefusau arbennig

Mae merch ffrind teulu'n gwneud eli gwefusau cartref a'i werthu i'w ffrindiau a'r lleill. Mae hi'n defnyddio chynhwysion naturiol gan gynnwys cwyr gwenyn a lafant. Mae o'n hyfryd. Prynais 30 i fynd â nhw i Japan yn anrhegion i ffrindiau fy mam. Roedd hi a phawb wrth eu boddau. Ces i alwad ffôn ganddi ddyddiau'n ôl; roedd hi eisiau mwy. Dyma archebu deg arall i Susan a dw i newydd eu gyrru nhw at fy mam. Does dim enw neu label ar y nwyddau; awgrymais iddi ei alw'n "Sue's Bee."

No comments: