Wednesday, April 2, 2014

sioc yn walmart

Ces i sioc yn clywed y swm wrth y til yn Walmart heddiw - $250! Fel arfer bydda i'n talu tua $150 neu lai bob wythnos. Mi edrychais y dderbynneb ddwywaith i weld a oes camgymeriad neu ddau. Nag oes. Y peth drytaf oedd fy moddion sydd yn dyblu'r pris mewn misoedd. Ac roedd rhai pethau angenrheidiol a brynais yn ddrud iawn. Ebychodd y gweithiwr oedrannus wrth y til ei syfrdandod hefyd!

No comments: