Sunday, April 27, 2014

prom

Digwyddiad pwysig ydy Prom i ddisgyblion yr ysgolion uwchradd yn America yn enwedig i'r merched sydd yn cael gwisgo ffrogiau ysblennydd. Mae gan lawer ohonyn nhw fechgyn i'w hebrwng nhw, ond mae'r lleill yn mynd i'r parti'n hapus efo'i gilydd. Roedd fy merch 17 oed wrthi'n paratoi efo'i ffrindiau drwy'r dydd ddoe. Aethon nhw i dŷ bwyta cyn mynd i Prom (i ddangos eu ffrogiau i'r bobl eraill, dw i'n siŵr!) Daeth hi adref yn hwyr, yn flinedig ond bodlon.

No comments: