Tuesday, April 22, 2014

jac y do

Mae'n rhyfedd glywed geiriau Cymraeg oddi wrth ystafell fy merch arall wrth iddi ddysgu "gyda" Nia Parry. Efallai mai hyn yn cael effaith ar fy mab ifancaf; gofynnodd i mi ddysgu cân Gymraeg. Roedd yn anodd meddwl am gân digon hawdd. (Dw i ddim yn meddwl bod Un Dydd ar y Tro gan Trefor Edwards yn addas rhywsut.) Wedi ymchwilio ar y we, des i ar draws un da, sef Mi Welais Jac y Do. Dyma ymarfer canu tipyn a sgrifennu'r geiriau ar bapur drosto fo. Perffaith.

No comments: