Wednesday, April 30, 2014

bruschetta gan nadia

Ffriend i Lucrezia ydy Nadia ac mae'r ddwy yn dod o Rufain (mae ganddi acen Rufain gref iawn iawn!) Roeddwn i'n petruso gweld ei fideos ar You Tube (La Pixie Dust) ar y dechrau a dweud y gwir oherwydd mai yn Saesneg ydyn nhw i gyd. Mi welais un fodd bynnag a'i ffeindio hi'n ddiddorol iawn. Cogyddes ardderchog ydy hi, ac yn ogystal, mae hi'n ddoniol! Mi wnes i wneud bruschetta gynnau bach. Yn anffodus doedd dim cystal ag y dylai iddo fod oherwydd y tomatos heb flas a oedd gen i.  Dw i'n si┼Ár bydd y saig fach honno'n rhyfeddol o dda os bydda i'n ddefnyddio tomatos ffres.

No comments: