Monday, April 14, 2014

neges gas

Mae'n drist bod rhai pobl yn mwynhau bod yn gas. Druan o Lucrezia sydd wrthi'n sgrifennu blog a chreu fideos i helpu dysgwyr yr Eidaleg; cafodd hi neges ofnadwy o gas yn ddiweddar. Rhaid bod hi'n cael sioc gan ei bod hi'n ei bostio ar ei thudalen Face Book. Ar y llaw arall, mae'n hyfryd gweld cynifer o negeseuon cefnogol gan y bobl sydd yn ei gwerthfawrogi a cheisio ei chysur hi.

No comments: