Thursday, April 3, 2014

cynllwyn

Wedi cymharu'r derbynebau, roeddwn i'n sylweddoli bod pris fy moddion wedi cynyddu teirgwaith! Ffoniais y fferyllfa i wneud yn siŵr nad oedd unrhyw gamgymeriad; nag oedd. A dyma googlo am wybodaeth a darganfod bod y prisiau meddyginiaeth generig dros America'n codi'n arswydus yn ddiweddar, deg gwaith am rai. Does dim rheswm rhesymol. Mae'n ymddangos bod rhywun wedi penderfynu codi'r prisiau, a does gen i ddewis ond talu.

No comments: