Thursday, July 10, 2014

bywyd newydd i jabba the hutt

Mi wnaeth fy merch hynaf ddol i'w chwaer fach flwydd oed amser maith yn ôl - dol Jabba the Hutt oedd hi oherwydd yr hogan fach yn gwirioni ar y cymeriad hyll yn Star Wars. Gwnaed o dywel a llenwyd â hen ddillad, roedd y ddol wedi bod yn ei ffefryn am flynyddoedd, yr unig ddol na thaflwyd i ffwrdd hyd yma er bod hi'n eithaf budr. Penderfynwyd rhoi bywyd newydd iddi ddyddiau'n ôl, ac felly tynnwyd allan y stwffin, a golchwyd y "croen" cyn rhodir polyfill newydd sbon. Fe gawn ni Jabba "newydd" cyn hir!

No comments: