Friday, July 11, 2014

llefrith wedi'i rewi

Mae dau o fy mhedwar plentyn yn mynychu cynhadledd ieuenctid yr wythnos yma. Fel arfer rhaid prynu llefrith drwy'r amser mae'n ymddangos ond aeth rhai sydd ar ôl yn y jwg yn sur (am y tro cyntaf erioed!) Darllenais ar y we fod yn bosib rhewi llefrith. Roedd gen i alwyn arall heb ei agor ac yn dda, a dyma dywallt bron popeth mewn cwpanau papur a'u gosod nhw yn y rhewgell. (Mae'r rhewgell yn llawn!) Taflais un solet yn fy uwd poeth y bore 'ma. Fe doddodd o'n braf. 

No comments: