Sunday, July 6, 2014

yr eidal 32 - ffarwelio

Daeth amser i adael Fenis. Na ddaeth yn rhy gynnar neu rhy hwyr. Mwynheais fy ngwyliau er bod yna beth neu ddau annifyr. Beth fyddai'n well na'u gorffen drwy fwyta hufen iâ Alaska? Aeth at y siop enwog. Roedd yn anodd dewis, a dyma ofyn i'r perchennog am ei gyngor. "Sinsir" oedd ei argymhelliad. Felly a fu. Roedd yna ddarnau o sinsir sbeislyd mewn hufen iâ ysgafn. Blasus. Wedi diolch iddo fo, cerddais o gwmpas ar lwybrau culion a chyrraedd at Canal Grande yn wynebu Ca' D'Oro. Arhosais yno'n hir yn ceisio argraffu'r olygfa ar fy nghof.

No comments: