Tuesday, July 1, 2014

yr eidal 28 - campo san polo

Roeddwn i'n aros ger Campo San Polo sydd yn yr ail campo mwyaf yn Fenis. Bydd y bobl leol - teuluoedd, pobl oedrannus ac ifanc yn mynd yno i dreulio amser efo'i gilydd a'u ffrindiau yn y prynhawn hwyr. Byddan nhw'n sgwrsio, gweld y plant yn cicio peli a mwynhau peth amser cymdeithasol cyn mynd adref. Bydda i'n mynd yno'n aml i gael salad a ffrwythau o Billa (archfarchnad) ar un o'r meinciau. Roedd yn braf eistedd yno'n eu gweld nhw wrth fwyta fy mhicnic (os oedd sedd rydd; roedd ond ychydig o feinciau.) Unwaith clywais ryw ferched tu ôl i mi'n sôn am ddysgu Tsieinëeg yn y brifysgol neu beidio....

No comments: