Thursday, July 3, 2014

yr eidal 30 - llwybr haearn

Mae Arsenale'n gau i'r cyhoedd ar wahân i ryw adeilad confensiwn neu ddau. Ac felly ces i fy synnu'n gwybod y cewch chi fynd i mewn braidd yn rhwydd o'r ochr ogleddol. Bacini ydy'r safle bws dŵr agosaf. Es i ar gwch i fynd i'r gweithgaredd ond penderfynais gerdded adref ar y llwybr haearn hir wrth y wal. Cerddais ar fy mhen fy hun am sbel tuag at fachlud yr haul wrth weld y morlyn ar fy ochr. Profiad pleserus annisgwyl arall. 

No comments: