Wednesday, July 9, 2014

carreg

Roedd dau fyfyriwr yn torri'r lawnt drosto ni tra oeddwn i'n cael swper efo fy nheulu neithiwr. Yn sydyn clywais sŵn ofnadwy fel ffrwydrad; carreg a ddaeth drwy'r ffenestr yn torri'r gwydr. Cafodd y garreg ei lansio fel taflegryn wrth y peiriant torri lawnt yrru yn yr ardd gefn. Roedd yna filiynau o ddarnau gwydr ym mhob man. Cafodd fy merch ei hanafu gan ddarn miniog ar ei braich ond ddim yn ddifrifol. Cafodd oriau i lanhau popeth, a rhaid cael gwydr newydd heddiw. Roedden ni i gyd yn ddiolchgar fodd bynnag oherwydd gallai fod wedi bod yn ddamwain erchyll. 

No comments: