Thursday, July 24, 2014

cynifer o gyngherddau


Clywais fod Beach Boys yn cynnal dros 100 o gyngherddau'r flwyddyn hyd yn oed heddiw. Dw i heb sylweddoli bod nhw'n dal i fod mor boblogaidd. Mae pobl ifanc ynghyd y rhai hynach yn llenwi neuadd enfawr bob tro. Fe welais wragedd canol oed yn dawnsio'n hapus ar yr alawon bachog. (Mae'r holl gynulleidfa'n sefyll ar eu traed yn ystod y cyngherddau, mae'n ymddangos.) Byddwn i'n hoffi mynd os bydd cyngerdd yn yr ardal!

No comments: