Monday, July 14, 2014

coginio tempra yn yr haf

Dw i'n dilyn Face Book Marco Togni ers wythnosau. Ffotograffydd Eidalaidd eithafol sydd yn caru Japan ydy o. Mae o'n uwchlwytho fideos ynglŷn bwyd Japan yn aml. Yn y fideo hwn mae o'n bwyta tempura soba a goginiwyd gan ei wraig Japaneaidd. Dw i'n llawn edmygedd tuag at ei wraig o oherwydd, yn y lle cyntaf, dw i byth yn coginio tempura; mae o'n rhy drafferthus; yn yr ail le, mae hi wedi coginio tempura yn yr haf (gwaith ofnadwy o boeth.) Mae'r pryd o fwyd yn edrych yn flasus iawn beth bynnag. Mae Marco'n trefnu teithiau grŵp hefyd, a dod â nhw o'r Eidal i Japan a'u harwain nhw o gwmpas. Maen nhw'n edrych yn hynod o ddiddorol.

No comments: