Sunday, July 13, 2014

da iawn

Wedi i'n hoff dimau ni i gyd fynd allan o'r twrnamaint, doedd dim cymaint o nwyd wrth weld gêm derfynol Cwpan y Byd, ond ces i amser braf efo'r teulu a ffrindiau'r prynhawn 'ma. Roedd y ddau dîm yn chwarae mor galed fy mod i ond yn falch bod popeth wedi gorffen ac maen nhw'n cael gorffwys! Da iawn i'r hogiau i gyd!

No comments: