Monday, July 28, 2014

dal ati, alberto


Mae Alberto o Italianoautomatico yn mynd o nerth i nerth. Mae o'n dal i greu fideos, awdio, ac erthyglau i helpu dysgwyr yr Eidaleg tra mae o'n dysgu dwy iaith arall ei hun (Almaeneg a Rwsieg) a gwneud cynifer o bethau. Mae ei frwdfrydedd, ymrwymiad a'i bersonoliaeth hoffus yn fy ysbrydoli a symbylu. Yn ei fideo diweddaraf, ces i fy synnu pleserus i weld fy sylw ar ei E-lyfr. Dw i'n hapus i glywed ei fod o wedi gwerthu cannoedd (er bod ei fam yn amau a fyddai fo'n medru gwerthu ryw 50.) Dal ati, Alberto!

No comments: