Tuesday, July 8, 2014

cornetto

Dw i'n colli cornetto (croissant) a ges i'n aml efo cappuccino yn Fenis. Jam bricyll oedd fy ffefryn. Des ar draws cornetto gorau mewn caffe bach rhwng Pont Accademia ac Eglwys Salute. Pan welais y caffe wedi'i lenwi gan y bobl leol ar eu traed (does dim sedd) yn yfed coffi a bwyta cornetto, roeddwn i'n gwybod fy mod i wedi ffeindio caffe da. Ches i mo fy siomi. Roedd y cornetto cynnes yn anhygoel o flasus - creisionllyd tu allan a meddal tu mewn, gorlawn efo jam bricyll. Dwedodd y perchennog mai o sydd yn eu crasu nhw bob bore. Prynais un yn Walmart heddiw a'i fwyta efo jam, ond roedd o'n ofnadwy. Mi fydd rhaid i mi fynd yn ôl at y caffe Poggi ryw ddiwrnod.

No comments: