Wednesday, July 2, 2014

yr eidal 29 - cyfarfod alberto toso fei

Mae Alberto Toso Fei yn byw yn Rhufain bellach ac ymweld â Fenis, ei le genedigol yn aml am ddigwyddiadau amrywiol. Dwedodd fyddai'n siarad yn gyhoeddus yn Arsenale nos Sadwrn (deuddydd cyn i mi adael Fenis.) A dyma frysio at yr adeilad i ddiolch iddo fo am ei gymorth i ddod o hyd i'r plac hanesyddol. Roedd tyrfa'n ymgasglu i'w glywed o a gweld perfformiad ar gyfer Sensa, gŵyl bwysig Fenis. Mae o'n ddyn hynod o glên a gostyngedig er mai awdur adnybyddus ydy o. Ches i amser anhygoel o ryfeddol.

No comments: