Saturday, July 5, 2014

yr eidal 31 - sensa

Roedd Gŵyl Sensa ddydd Sul, fy niwrnod olaf yn Fenis. Es at Bacino San Marco ond doeddwn i ddim yn siŵr lle yn union oedd dechrau'r orymdaith. Pan welais gychod yn ymgasglu, cerddais tuag at y pwynt ond roeddwn i bob amser ar ochr anghywir a methu gweld y cychod lliwgar yn iawn. O leiaf ces i ryw lun cyn iddyn nhw hwylio i ffwrdd i Lido lle oedd y ras. Roeddwn i'n sefyll agos iawn at Faer Fenis a oedd yn prysur gyfarch personau. Dylwn i fod wedi bod yn ddewr a siarad â fo! Mae o newydd ymddiswyddo oherwydd sgandal gyda llaw. Stori arall ydy hon wrth gwrs.

No comments: