Wednesday, August 6, 2014

ailddarganfod japan

Wedi dod o hyd i'r blogwyr Eidalaidd (ac un o Sweden) sydd yn caru a nabod Japan llawer mwy na'r Japaneaidd eu hun, dw i'n sylweddoli unwaith eto bod yna gynifer o lefydd bendigedig yno dw i erioed ymweld â nhw. Pan oeddwn i yn Japan yn ddiweddar, roeddwn i'n treulio'r rhan fwyaf o fy amser efo fy mam yn ei fflat, felly nad oedd siawns i mi deithio'n helaeth. Efallai gofynna' i am ddiwrnod neu ddau i ffwrdd i fi fy hun y tro nesaf, a mynd i rai llefydd braf a ddisgrifiwyd yn y blogiau hyn. 

No comments: