Tuesday, August 5, 2014

cartwnydd o'r almaen

Dw i newydd glywed am Carolin Eckhardt o'r Almaen. Hi ydy'r awdures manga sydd wrthi'n creu cyfres, sef Okusama Guten Tag (Bore da, Madam) yn Japaneg. Hanes Almaenes sydd wedi priodi gŵr Japaneaidd ydy o. Mae'n swnio'n hynod o ddiddorol; dw i'n bwriadu prynu copi pan af i Japan eto. Ces i fy nharo gan ei Japaneg ar You Tube; mae hi'n hollol rugl heb fymryn o acen estron a hithau'n cael ei magu yn yr Almaen.

No comments: